VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Salg- og markedsføring.

salg

Uniclima® Consult udfører markedsanalyse af virksomheders målgrupper m.v. samt udfærdiger forslag til markedsstrategi og planlægning af markedsaktiviteter.

Uniclima® Consult tilbyder konsulentassistance ved udvikling af nye produkter og implementering i firmaets produktprogram.

Personale.

Uniclima® Consult tilbyder konsulentassistance i forbindelse med ansættelse af personale, uddannelse og andre personalerelaterede organisationsspørgsmål.

Økonomi.

Uniclima® Consult tilbyder konsulentassistance i forbindelse med den økonomiske planlægning af virksomhedens salgs- og driftsstruktur.
Økonomisk kontrol henvises til revisor eller anden økonomisk assistance.

Driftsledelse.

Uniclima® Consult tilbyder konsulentassistance med udvikling af strategier, forretningsplaner, ledelsesstrukturer og organisationsplanlægning.

Uniclima® Consult rådgiver i virksomhedens overordnede ledelsesfunktioner, og supplerer ledelse eller bestyrelse i spørgsmål af juridisk karakter.