TEKNISK RÅDGIVNING

Indeklimaanalyse

diagram

For at sikre indeklimaet er korrekt i henhold til de nationale såvel som de internationale vedtagne normer, anbefales det med jævne mellemrum, at kontrollere de indeklimaparametre der har indflydelse på en korrekt anvendelse af bygningen.

Vi anbefaler at følgende parametre kontrolleres:

  1. temperatur
  2. fugtighed
  3. ventilation (nødvendigt luftskifte)
  4. reguleringsteknik

Systemløsninger

For at opnå det rette indeklima, er det nødvendigt at vurdere funktionen af de tekniske installationer, eller behovet for at sådanne installationer findes.

Ligeledes skal man altid tage udgangspunkt i de aktuelle forudsætninger, i bygningskonstruktion, anvendelse og den klimamæssige indflydelse på slutresultatet.

Med henvisning til de voksende krav til indeklimaet, er der sket en meget stor udvikling indenfor de tekniske løsninger, især med hensyn til de energioptimale løsninger.

Med hensyn til valg af de rette løsninger for at sikre det korrekte indeklima, er der stadig mange der vælger med pengepungen, og ikke efter at opnå et sundhedsmæssigt korrekt indeklima.

Det stiller store krav til rådgivningen, at en realistisk analyse af eksisterende installationer eller anbefaling af nødvendige nyinstallationer, der både er funktionelle såvel som lønsomme i drift.

Energioptimering

De stigende energipriser stiller store krav til lave driftsomkostninger, hvorfor analyse af de eksisterende installationer er nødvendig med jævne mellemrum. Mange installationer forældes efter relativt få år, og en kvalificeret og økonomisk vurdering af lønsomheden kan være nødvendig.

En analyse og vurdering af den tekniske løsningsmodel kan ofte spare større driftsomkostninger end en vurdering af energiforbruget alene.

Projektledelse

For at sikre det korrekte produktvalg og installation af de indeklimatekniske anlægsløsninger, samt at dette sker på en faglig korrekt og betryggende måde, er det nødvendigt at dette sker i forbindelse med et kvalificeret og erfaringsmæssigt tilsyn og kontrol.

undervisning

Uniclima® Consult har mere en 40 års erfaring med tilsyn og byggeledelse.

Svømmehaller og større badelande.

Svømmehaller og badelande er det sværeste og mest komplicerede indenfor indeklimaområdet.

I svømmehaller har vi både høje vand- og rumtemperaturer sammen med en høj rumfugtighed.

Dette stiller store krav til både bygningens konstruktion, såvel som de tekniske installationer der skal fungere under betingelser der ofte er stærkt varierende, både med hensyn til personbelastning som til årstiderne.

Uniclima® Consult har gennem mere en 40 år deltaget i international forskning og udvikling af anlægsløsninger der tilgodeser alle disse faktorer.

Der har gennem de sidste 25 år været mange fejlagtige opfattelser af hvordan man løser en sådan opgave korrekt, desværre har mange af disse fejlagtige løsninger medført gener, fejldrift og i nogle tilfælde bygningsmæssige forfald.

Uniclima® Consult ser det som en primær opgave, at medvirke til oplysning og information om hvordan man løser en sådan opgave korrekt, til alles tilfredshed.

Se om svømmehaller under afsnit ”Artikler”.

Tekniske kurser.

undervisning

Uniclima® Consult afholder tekniske kurser vedrørende svømmehaller og badelande.

Kursus 01 – Driftspersonale.
Hvad er en svømmehal?
Korrekt indeklima, og hvordan man opnår dette.
Driftsøkonomi i en svømmehal.

Kursus 02 – Ingeniører og energikonsulenter.
Hvad er en svømmehal?
Klimaparametre med betydning for indeklimaet i svømmehal.
Reguleringsprincipper for indeklima i svømmehaller.