SYN OG SKØN

Juridiske spørgsmål om teknik.

Uniclima® Consult v/senioringeniør Karsten Skødt har gennem en årrække fungeret som vurderingsmand i juridiske sager om indeklimaanlæg, køleinstallationer og især varmepumpeanlæg.

 

Syn og skon